Home
Home.
Bestuur.
Werking en bijdrage.
NIEUWS.
Ontstaan en evolutie.
ADVIEZEN.
WETGEVING.
Links.

NIEUWS

Nieuws van de positieflijst

Op 16 juli 2009 (BS 24/08/2009) werd een nieuwe positieflijst goedgekeurd.

Deze is een exacte copy van de vorige door de Raad van State vernietigde lijst.

Op 14/10/2009 hebben we via onze raadsman een verzoekschrift tot vernietiging van dit KB

neergelegd.

Op 8/02/2010 ontving onze raadsman de memorie van antwoord van de tegenpartij.

Op 14/12/2011 ontving onze raadsman het verslag van de auditeur in de zaak A/A.191.462/IX-6225

Op 5/03/2012 Openbare terechtzitting IX kamer zaak A/A.191.462/IX-6225

Op 6/01/2012 ontving onze raadsman het verslag van de auditeur in de zaak A/A.194.308/VII-37552

Op 19/04/2012 Openbare terechtzitting VII kamer zaak A/A.194.308/VII-37552

Op 24/05/2012 velde de Raad van State zijn arrest in de zaak  A/A.194.308/VII-37552

 

Het is dank zij Uw inzet en financiële inbreng dat wij vandaag zo ver staan

 

Om de kostprijs van deze procedure te blijven dragen moet onverwijld gezocht worden naar sponsors

want het saldo van het juridische fonds is ontoereikend om dit bedrag uit te betalen.

Als nu echter elk lid van een aangesloten vereniging € 1 (één!) zou bijdragen,

zou het voorziene bedrag in een mum van tijd bijeengebracht zijn.

Daarom zouden we de aangesloten verenigingen willen vragen om hun bestaand lidgeld

te verhogen met 1 €, hun leden duidelijk voor te lichten waarvoor dit bedrag dient, en dit bedrag

door te storten op de rekening van het juridische fonds (zie lager).

Uiteraard mogen ook grotere bedragen worden gestort.

 

Juridisch Fonds:  BE34 9731 1927 6890

Voor buitenlandse stortingen het IBAN en BIC nummer

 

 

Onze leuze blijft dan ook onverminderd van kracht: "verenigd staan we sterk".

Wordt vervolgd...