Home
Home.
Bestuur.
Werking en bijdrage.
NIEUWS.
Ontstaan en evolutie.
ADVIEZEN.
WETGEVING.
Links.
Ontstaan en Evolutie

In 1991, met de invoering van de VLAREM, traden er problemen op met de parkietenkwekers die ernaar streefden dat het opgelegde maximum van 20 stuks in VLAREM drastisch verhoogd zou worden.

De verschillende vogelverenigingen staken de koppen samen, bij de betrokken clubs ontstond de noodzaak om een overkoepelende vereniging te stichten die hun belangen bij de overheid zou verdedigen: de voorloper van de Nationale Raad van Dierenkwekers & Liefhebbers vzw was geboren.

Vooral in de beginfase waren enkel de clubs van vogelliefhebbers aangesloten. De leden van de clubs van vogels en vissen vertegenwoordigen ook het grootst aantal leden: verschillende tienduizenden.

Reptielen, amfibieën, spinnen en insecten omvatten slechts een beperkt aantal leden: slechts enkele honderdtallen, maar ook hun vertegenwoordiging is van groot belang.

In 2003 veranderde de naam in Nationale Raad van Dieren Liefhebbers vzw.

Teneinde onze inspanningen te financieren hebben wij een juridisch fonds opgericht waarin bijdragen kunnen gestort worden.  Deze gelden worden besteed om, met juridische hulp, de belangen van de liefhebberij te verdedigen. Uw kleine persoonlijke bijdrage kan belangrijk zijn.
Financiële bijdragen kunnen gestort worden op het rekeningnummer :  BE34 9731 1927 6890
(NIEUW sinds 01/07/2014)op naam van Nationale Raad van Dieren Liefhebbers vzw.  


Als vereniging aan sluiten kan

Bijdrage
De jaarlijkse bijdrage voor uw club bedraagt 25 €, te storten op het rekeningnummer BE34 9731 1927 6890