Home
Nationale Raad van Dieren Liefhebbers vzw
Home.
Nieuws.
Ontstaan en evolutie.
Werking en bijdrage.
Van de voorzitter.
Positieflijst 1.
Positieflijst 2.
Links.
Algemeen
Nationale Raad van Dieren Liefhebbers vzw
Maatschappelijke zetel: Handelsstraat 75 te 1840 Londerzeel
Tel. 052/33.50.21     Email:           vanakenbart@belgacom.net
Bankrekening:  BE34 9731 1927 6890 (NIEUW sinds 01/07/2014)
Bestuur
Voorzitter: Romain Dams

Ondervoorzitter: Willy Tieleman
Secretaris: Bart Van Aken

Contactpersoon:
Nationale Raad van Dierenliefhebbers

Werking

De Nationale Raad van Dieren Liefhebbers vergadert minimum twee maal per jaar om de gewone zaken die de wetgeving behartigen af te handelen.  Nieuwe wetten, decreten, verordeningen worden uiteengezet en besproken.  Ingeval van uitzonderlijke gebeurtenissen worden speciale vergaderingen belegd totdat het probleem wordt opgelost.  Een afvaardiging bespreekt en bediscussieert de problemen bij de betrokken instanties : Ministerie, VLAREM, Raad voor Dierenwelzijn enz …
Alle "overwinningen" en verbeteringen met betrekking tot de wetgeving werden door de Nationale Raad van Dieren Liefhebbers bereikt.
Elke club ontvangt een verslag van de vergadering(en).

De eerstvolgende algemene vergadering gaat door in september 2016.
Precieze datum en locatie worden nog mee gedeeld.
Voor meer informatie : contacteer het secretariaat (zie contact).

Bijdrage

De jaarlijkse bijdrage voor uw club bedraagt 25 €, te storten op het rekeningnummer  BE34 9731 1927 6890.